Oferty publiczne realizowane przez KS Energetyk Łódź są finansowane przez:

Urząd Miasta Łodzi.Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Lista ofert:

Zadanie - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - realizacja w terminie od marca do 15 grudnia 2023 roku.

Zadanie - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014- Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie od 1 marca 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014- Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie od 1 marca 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie od 13 kwietnia 2015 r. do 1 grudnia 2015 r. -zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii-Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów w okresie od marca do 15 grudnia 2016 r. -zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii-Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów w okresie od marca do 15 grudnia 2017 r. zostało - zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów-realizacja w terminie marzec-grudzień 2018 r. - zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie-Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec – grudzień 2019 r. -zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec – grudzień 2020 r. -zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec –15 grudnia 2021 r. -zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Zadanie - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie maj – 15 grudnia 2022 r.