W imieniu naszych młodych zawodników prosimy o przekazanie 1,5% podatku na konto naszego klubu Energetyk Łódź

Zdobyte środki za lata 2019 - 2022 pozwoliły nam zakupić dodatkowe stoły do gry oraz dofinansować obóz sportowy dla najmłodszych zawodników.
Spełniliśmy też marzenie naszych najmłodszych i zakupiliśmy robota treningowego.

Zwracamy się zatem z prośbą o wsparcie w każdej formie a w szczególności prosimy o podarowanie nam 1,5% swojego podatku za rok 2023.
O przeznaczeniu tych środków poinformujemy w przyszłym roku.

Bardzo Dziękujemy :)

Zarząd klubu Energetyk ŁódźWpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Dane KRS: KLUB SPORTOWY ENERGETYK ŁÓDŹ

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023

KRS 0000355061


Przekaż naszym młodym sportowcom
1,5% swojego podatku
KRS 0000355061


PeKaO SA 46 1240 3031 1111 0000 3426 6704